top of page
Mobilisera Sverige MoSE

Uppdragstagaren erhåller rätt att återförsälja TTIA:s automatiseringstjänst ”Bring your own device - ReaQta” till företag i Norden. Tjänsten ger uppdragstagaren 21% i provision på avtalat belopp till ansluten konsult per avtalat företag. Provisionen gäller under hela avtalsperioden eller som längst som detta partneravtal gäller. Utbetalnings sker månadsvis efter avstämning med TTIA och erhållen betalning. Uppdragstagaren äger själv ansvar för att hitta leads och driva sin egen försäljning. 

Klicka på PDF ikonen och fyll i din information. Skicka till ttia@ttia.se

Fill in the PDF and send it to ttia@ttia.se

Partner agreement service BYOD

bottom of page