top of page
Mobilisera Sverige MoSE
  • Thomas Brannelid

"Beteende analys" Ett viktigt verktyg inom Industriella kontroll system ICS

ICS (Industrial Control System) och SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) är två områden som ofta används för att styra och övervaka industriella processer. Cybersäkerhet inom dessa områden är av avgörande betydelse för att skydda känslig information och upprätthålla säkerheten.

Inom cybersäkerhet för ICS SCADA är det senaste att allt fler organisationer och företag investerar i avancerade lösningar som använder AI och maskininlärning för att upptäcka hot i realtid. Ai är motorn i beteende analys och hjälper din SOC eller SIEM lösning att sortera ut det viktigaste, och stoppa det akuta. Denna lösning hjälper till att identifiera säkerhetshot och förebygga cyberattacker genom att använda avancerade algoritmer och maskininlärning för att lära sig normala mönster och beteenden i systemen. Samt stoppa onormala beteenden.

Det är också viktigt att notera att cybersäkerhet inom ICS SCADA är ett ständigt föränderligt område, eftersom hot och attacker ständigt utvecklas och blir mer sofistikerade. Vi människor hinner inte med och behöver därför arbeta sida vid sida med Ai. Det viktigt att organisationer och företag håller sig uppdaterade med de senaste trenderna och implementerar adekvata säkerhetsåtgärder för att skydda sina system och data. Tiden för att upprätthålla denna ständigt pågående process med att vara uppdaterad, måste finnas. Människan måste frigöras tid.


Beteendeanalys är en viktig teknik för att upptäcka och förebygga cyberattacker inom ICS-system.

Eftersom traditionella signaturbaserade tekniker kan missa nya och okända hot som ännu inte har identifierats, är beteendeanalys en viktig teknik för att upptäcka ovanliga mönster och aktiviteter som kan indikera en potentiell cyberattack.

Genom att övervaka och analysera beteenden i ICS-system, inklusive kommunikation mellan system, användare och dataflöden, kan säkerhetsexperter upptäcka potentiella hot i realtid och vidta åtgärder för att förhindra en attack. Beteendeanalys kan också användas för att förbättra förebyggande åtgärder genom att identifiera säkerhetsbrister och svaga punkter i systemen.

Det är också viktigt att notera att beteendeanalys i sig inte är en fullständig lösning för att skydda ICS-system mot cyberattacker. Det är en av flera tekniker som bör användas i kombination med andra tekniker och processer, såsom sårbarhetsscanning, penetrationstester och säkerhetspolicys, för att skapa en heltäckande och effektiv säkerhetsstrategi.

Sammanfattningsvis är beteendeanalys en viktig teknik för att upptäcka och förebygga cyberattacker inom ICS-system, och det är viktigt att organisationer och företag använder denna teknik som en del av en heltäckande och effektiv säkerhetsstrategi.


Har du frågor om hur vi på TTIA IBM ReaQta löst problematiken med att möjliggöra en SaaS lösning för att visa på styrkan med en Ai baserad SOC.


Kontakta oss på ttia@ttia.se
5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page