top of page
Mobilisera Sverige MoSE
  • Thomas Brannelid

Cyber attacks about to be insurable

Verkställande direktören för ett av Europas största försäkringsbolag har varnat för att cyberattacker, snarare än naturkatastrofer, kommer att bli "oförsäkringsbara" när störningarna från hackningarna fortsätter att växa. Försäkringschefer har varit allt mer högljudda de senaste åren om systemrisker, såsom pandemier och klimatförändringar, som testar sektorns förmåga att tillhandahålla täckning. För andra året i rad förväntas naturkatastroferrelaterade skadeanspråk uppgå till över 100 miljarder dollar.  Men Mario Greco, vd på försäkringsbolaget Zürich, sa till Financial Times att cyber var risken att titta på.3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page