top of page
Mobilisera Sverige MoSE
  • Thomas Brannelid

EU Kommissionens egna ord om vårt erbjudande CSC RDR

Protection Beyond Operating System - Utveckling av nästa generations cybersäkerhetslösning


TTIA IBM ReaQta backas upp av EU kommissionen.

Med vår handpåläggning har vi lyckats med en Europeisk (skattefinansierad) och med den tekologi idag som anses vara av hösta nivå, klass och erkänd.


Här är EU kommssionens egna ord om det vi erbjuder Svenska företag idag. ttia.se/x .Alberto Pelliccione, koordinator för det EU-finansierade ProBOS - projektet.


Banbrytande säkerhetslösning ger ultrasnabb respons och skydd mot mycket sofistikerade cyberattackerAngripare blir allt mer avancerade, vilket driver IT-branschen att identifiera banbrytande metoder för att upptäcka nya typer av cyberattacker. Ett EU-initiativ har infört en innovation för cybersäkerhetsskydd som erbjuder en mycket högre skyddsnivå. Under 2017 skakades världen av Wannacry och NotPetya, två förödande ransomware-attacker som spreds globalt och orsakade förödelse överallt.


"I en allt mer uppkopplad värld kommer sådana cyberattacker att fortsätta, så vi behöver starkare åtgärder för att begränsa och minska exponeringen av företag och individer för liknande risker", säger Alberto Pelliccione, koordinator för det EU-finansierade ProBOS - projektet.


"ProBOS har försökt kasta ljus över sådana mörka hörn och samla in data inom en organisation som är nödvändiga för att förstå och upptäcka när aktiviteter med potentiell inverkan på säkerheten har initierats." En Smart plattform motstår och identifierar nuvarande och framtida attacker ProBOS-teamet byggde en automatiserad, anpassningsbar, användarvänlig säkerhetsplattform för slutpunkter som samlar säkerhetsinformation från en mängd olika enheter som arbetsstationer, servrar och mobiltelefoner. Den bearbetar sedan sådan data med hjälp av artificiell intelligens (AI) för att identifiera anomalier inom några sekunder. När ett känt eller okänt hot har identifierats spåras angriparens aktivitet och utvärderas i realtid.

Detta gör det möjligt för säkerhetsteam att korrekt rekonstruera vad som har gjorts och hur och vilken typ av resurser som har nåtts. Det tillåter dem också att "skydda infrastrukturen genom att utrota angriparen och täppa till hålen som lämnats som ett resultat av intrånget", förklarar Pelliccione. Ingen ytterligare personal eller kompetens krävs. Projektpartners utvecklade NanoOS, en mjukvarukomponent som fungerar utanför operativsystemet för enheten den arbetar på. Detta representerar ett unikt lager av skydd. Tack vare sin positionering mellan hårdvaran och operativsystemets mjukvara är säkerhetsskiktet otroligt svårt att inaktivera. NanoOS garanterar leverans av säkerhetsinformation till analytiker, även i scenarier där en aktiv angripare medvetet försöker inaktivera säkerhetssystemet. Den spårar ett hot från början och hur det utvecklas över tiden. NanoOS kommer att fortsätta att hämta information även om systemet är helt komprometterat. Partnerna implementerade en uppsättning AI-motorer för att i realtid analysera och förstå beteendet hos applikationer som körs på en enhet. Tack vare sin positionering mellan hårdvaran och operativsystemets mjukvara är säkerhetsskiktet otroligt svårt att inaktivera. NanoOS garanterar leverans av säkerhetsinformation till analytiker, även i scenarier där en aktiv angripare medvetet försöker inaktivera säkerhetssystemet. Den spårar ett hot från början och hur det utvecklas över tiden. NanoOS kommer att fortsätta att hämta information även om systemet är helt komprometterat. Partnerna implementerade en uppsättning AI-motorer för att i realtid analysera och förstå beteendet hos applikationer som körs på en enhet. Tack vare sin positionering mellan hårdvaran och operativsystemets mjukvara är säkerhetsskiktet otroligt svårt att inaktivera. AI-driven hotrespons Projektteamet utvecklade en annan AI-motor som förstår en infrastrukturs beteende och letar efter fler tecken på möjliga attacker på gång. Den samlar all denna information i ett så kallat hot hunting-gränssnitt, en typ av sökmotor som låter analytiker aktivt söka efter beteenden som kan signalera att en skadlig aktivitet pågår, som ransomware-attacker eller missbruk av systemverktyg. Slutligen utökade teammedlemmarna motorerna till mobiltelefoner. Detta skärper säkerheten för mobila enheter och hjälper användarna att utan extern hjälp förstå när en ny applikation faktiskt kan uppträda misstänkt. ProBOS avslutades 2018, men konsortiet har investerat mycket tid i att förstå hur kunderna använder plattformen. Lösningen har nu ett nytt utseende och känsla, ytterligare prestandafördelar, ökad användbarhet och fler analysmöjligheter. "Tack vare ProBOS kärnteknologier får användare fullständig synlighet över sina tillgångar, något som var otänkbart för bara några år sedan", avslutar Pelliccione. "De kan söka efter tecken på angripare lika enkelt som de skulle göra en Google-sökning, och de kan analysera och svara på incidenter i realtid."

34 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page