top of page
Mobilisera Sverige MoSE
  • Thomas Brannelid

På måndag den 16, träder NIS2 ikraft.

EU uppdaterar regelverk för bättre Nätverks & Information SäkerhetUnder 2023 får den som arbetar som säkerhetsansvarig en tuffare uppgift. Man måste dels hantera den lavinartade ökningen av cyberattacker, dels den globala ekonomiska osäkerheten som råder och dessutom anpassa sig till nya - omfattande - cybersäkerhetsregelverk. Ett av de nya regelverk som kommer att påverka oss är NIS2-direktivet som antogs av Europaparlamentet i november 2022 och förväntas bli lag i Sverige under 2024.


Det innebär ökade krav och skyldigheter för långt fler aktörer än tidigare. Det tidigare (och nu gällande) NIS-direktivet ställer säkerhetskrav på samhällskritiska funktioner som sjukvård, digital infrastruktur, transport, energi, vattenförsörjning, digitala tjänsteleverantörer samt bank- och finansieringsrörelser.


I och med NIS2-direktivet omfattas nu även verksamheter som fjärrvärme, biogasproduktion, sophantering, livsmedelsproduktion, avloppshantering, läkemedelstillverkning, flyg, post, tillverkningsindustri och offentlig administration.


Det nya NIS-direktivet lägger ökat fokus på att säkra leverantörskedjor. Det betyder att säkerhetskraven på företag och verksamheter som levererar produkter och tjänster till samhällskritiska funktioner kommer att öka rejält.


Leverantörskedjorna får ta större ansvar när det gäller incidenthantering och kryptering och rapporteringsskyldigheten utökas.Tillsynsmyndigheter kan döma verksamheter som inte följer NIS2-direktivet till böter på 10 miljoner Euro eller 2% av verksamhetens omsättning.
43 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page