top of page
Mobilisera Sverige MoSE
  • Thomas Brannelid

Påstående och fakta!

Det finns många missuppfattningar kring förmågan att bygga cybersäkerhet.

Här är några och hur de motbevisas:


Påstående: Säkerhet kräver en stor budget.

Faktum: Organisationer behöver inte en stor budget, de behöver finjustera de lösningar de redan har.


Påstående: Det finns en "silver bullet" cybersecurity-lösning.

Faktum: Organisationens fokus bör ligga på att få de grundläggande metoderna och praxis på plats, som nätverkssynlighet och anställdas utbildning.


Påstående: Vi kommer inte att bli måltavlor.

Faktum: Ingen organisation är för liten.


Påstående: Det är för mycket arbete att göra.

Faktum: Trots det är det viktigt att forska i lösningar baserat på dina egna prioriteringar.


Påstående: Det är inte vårt ansvar.

Faktum: Alla är ansvariga.


Sist men inte minst:


Påstående: Regeringen kommer att rädda oss.

Faktum: Regeringens förmåga att lyckas beror på samarbetet med privata sektorn och den sektorns aktiva deltagande i att säkra sig själva.
10 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page