top of page
Mobilisera Sverige MoSE
  • Thomas Brannelid

The philosophy of Compliance

Veckan som gått har jag upplevt som en lavin av intryck, möten med människor, makthavare, journalister och organisationer. Alla med samma mål och syfte. Att värna om vårt land, vår säkerhet och vår framtid.


Rubriken har varit "regelefterlevnad" eller "compliance.

Men vad innebär det ? Vad betyder det att vara följsam?

Handlar det bara om att följa regler och föreskrifter, eller är det något djupare som står på spel?


Jag har ofta förordat att livet är till för att undersökas. D.v.s ställa frågan varför?

Enligt min far så var det första tvåstaviga ordet jag formulerade "mikka" som är en tornedalsböjning på miksi eller mitä från finskan.


På Svenska.. varför ?

- 52 år senare så ställer jag samma fråga. Varför?


Varför behöver vi vara nyfikna och granska, undersöka och ta reda på hur det ligger till. Det meta fysiska, meta vetenskapliga och meta filosofiska är så spännande tycker jag. Så med tanke på veckan som gått, låt oss undersöka arten av efterlevnad och dess förhållande till etik och moral.


Detta är inte en avhandling, bare en artikel. Så jag går direkt på min egen slutsats. Efterlevnad handlar i sin kärna om att följa regler och förordningar. Men varför har vi regler och förordningar?

Är det bara för att upprätthålla ordning och förhindra kaos, eller finns det ett djupare syfte?

Jag skulle hävda att regler och förordningar är en återspegling av våra gemensamma värderingar och övertygelser som samhälle.

De är ett sätt att kodifiera våra moraliska och etiska principer och se till att de upprätthålls.


Lite stolt, så för det mig in på vad vi nu håller på att skapa under begreppet "Hybrid säkerhet".


Det finns compliance som idag är mer akuta än någonsin. Med tanke på det geopolitiska läget. AML, KYS, NIS2 & DORA inom cybersäkerhet samt PEP & Sanktion när det gäller "follow the money". är en samling lagar och förordningar som är just så, -akuta.


Varför?

- För att vi just nu står inför hybrida hot!


För att möta hybrida hot så behöver vi hybrid säkerhet. Något som jag kommer skriva om framöver och som jag är övertygad om kommer bli ett vedertaget begrepp innan 2023 är över.


Så kom ihåg vart du först läste det =).


Trevlig helg...


Ps: Tack AI för att det går så fort att få ihop en VDO med voice over och subtitles.....
11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page