top of page
Mobilisera Sverige MoSE
  • Thomas Brannelid

Totalt drabbades cirka 150 kommuner Untitled

Cyberattacken mot Careium ledde till att 100 000 äldre och funktionshindrade i Sverige saknade sin normala förmåga att ringa efter hjälp.


Det är oklart om Careium attackerades slumpmässigt eller om de var måltavlor på grund av sin kritiska roll i samhällets sjukvårdssystem.


Varje organisation är ett potentiellt mål, och företag som Careium är ett perfekt mål för hotaktörer på grund av deras låga investeringar och höga genomslagskraft.

Leveranskedjan för leverantörer av kritisk infrastruktur måste ha "tillräckligt bra" cybersäkerhet för att säkerställa verklig motståndskraft mot cyberattacker.


Detta är en krävande uppgift som kräver ett ramverk som inkluderar regulatoriska krav och kontroller som är pragmatiska och inte bara hinder för efterlevnad.

Vi är där nu. Vi måste inse att detta hot är verkligheten och finns. En reaktion från varje del av våra gemensamma motkrafter måste nu öppet samarbeta för att hindra dessa hänsynslösa aktörer.
9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page