top of page
Mobilisera Sverige MoSE
  • Thomas Brannelid

Varning för Rorschach” Nu i påsk!

Ett mer svårfångat och destruktivt ransomware än tidigare kända hot.


Enligt säkerhetsforskarna på Check Point som upptäckte Rorschach verkar just detta ransomware-program skilja sig från andra kända hot på flera sätt.


För det första har Rorschach flera unika funktioner som inte finns i andra ransomware-program.


Den kan till exempel automatiskt sprida sig när den körs på en domänkontrollant och kan även ändra sitt beteende utifrån operatörens behov.


Dessutom är Rorschach mycket flexibel och kan fungera inte bara på en inbyggd konfiguration utan även efter flera frivilliga argument.


För det andra verkar Rorschach vara delvis autonom, vilket betyder att den kan agera självständigt utan behov av mänskligt ingripande.


Detta gör det svårare att upptäcka och stoppa.

-Slutligen kan Rorschach kryptera system mycket snabbt jämfört med andra ransomware-program, vilket gör det ännu farligare och mer destruktivt.


- Sammantaget är Rorschach ett mycket sofistikerat och farligt ransomware-program som verkar vara utformat för att vara mer svårfångat och destruktivt än andra kända hot.0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page