top of page
Mobilisera Sverige MoSE

Hur kan du bli NIS2 compliant ?

Sverige behöver mobilisera sig och stärka sitt cyberförsvar.Vi är alla en del av totalförsvaret. TTIA har gjort det enklare för SME företag att mobilisera sin cybersäkerhet inför 2024 (the year of regulation)
 

GIVE YOUR BUSINESS THE BOOST IT NEEDS

Vårt engagemang

Genom vårt engagemang i Cybernoden (MSB, RISE och VINNOVA) har vi tillgång till en  samlat all kompetens och teknisk expertis för att hjälpa SME företag och Kommuner i arbetet med att vidta proaktiva, reaktiva och realtids åtgärder.

Läs: https://comm.ri.se/b/m/?l=580266d5-9cb7-4800-bf59-9f5d90631f19&r=303736&rcrc=278750E1

Möjlighet och nödvändighet

Dagens cyberhot är en allvarlig risk för kommuner. En attack mot en leverantör kan leda till att känslig information läcker ut, system slås ut eller viktiga tjänster inte kan tillhandahållas.

 

Hela leverantörskedjan måste ta action och behöver en enkel lösning såväl som en hållbar och skalbar platform att stå på. 

Agera och hantera.

Cybersäkerhtet är ett ord som seglat upp på "todo-listan" hos inte bara små, mellanstora och stora företag. Utan även för Kommuner, regioner och den Svenska staten.

Det kan ofta verka komplext och svårt att ta de beslut som behövs, men det är viktigt men även en möjlighet att på allvar ta tag i ditt eget skydd.

Hjälp dig själv 

Ofta är regelefterlevnat kopplat till något som  tar tid och är komplicerat. Det blir enklare om det samtidigt stärker dig och ger dig något värde till baka. Enklare att hantera regelefterlevnad.

What is Automation as a Service ?

Our approach is straightforward. We offer solutions to customers as a service without requiring them to download or purchase any costly programs. Our services do not require any IT expertise or technical support; above all, you don't need to invest in expensive solutions. 
With our plug-and-play approach, we automate everything for you.

Our team collaborates with global leaders like IBM and partners to create top-quality solutions. We utilize the latest tools to ensure that our solutions meet current needs and are scalable and sustainable for the future.

What people says about us

“The Best AI Enabled Live Endpoint Monitoring Solution TTIA IBM Q-Radar EDR has provided us with a great live endpoint monitoring that is implemented across all our machines. 

COO, Medtech 

"It has never been easier to automate with TTIA's services. Now our customers automatically receive the service we want to give them"

CMO, Real Estate Manager

“What TTIA is doing is a game changer and automation as a service is an enabler for everyone to take advantage of the power in Ai and RPA

IT Strateg, Municipality

bottom of page